InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Služby

Stáž pre absolventov a postgraduálnych študentov20. 02. 2018

Interná 3-6 mesačná odborná stáž, ktorú prináša Inkubátor Vedeckého parku UK v spolupráci s poprednou biofarmaceutickou spoločnosťou MERCK SHARP & DOHME.