InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Služby

 Inkubátor VP UK ponúka a pripravuje rôzne druhy podnikateľských a podporných služieb, tréningových programov a ďalších aktivít, podľa záujmu a požiadaviek klientov, ktoré podporujú a uľahčujú vznik, vývoj a etablovanie startupov a spin-offov na trhu.

Záujemcovia o podnikanie môžu získať a rozvíjať svoje praktické zručnosti na zaujímavých podnikateľských workshopoch.

Rozvoj a komercializáciu podnikateľských nápadov do konkrétnej podoby možno podporiť vytvorením a spoluprácou v zmiešaných tímoch v rámci interdisciplinárnych programov.

Právna klinika pre startupy poskytuje právne poradenstvo k riešeniam právnych otázok pre startupy a spin-offy.

V spolupráci s firmami inkubátor pripravuje a ponúka odborné stáže pre záujemcov.

Systematický profesionálny rozvoj, vzdelávanie a zdieľanie podnikateľských poznatkov a skúseností klientov a stakeholderov sú zabezpečené prostredníctvom prístupu k službám virtuálneho inkubátora.