InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Interdisciplinárne programy

Úspech startupového podnikania veľakrát závisí od synergického prepájania nápadov, vedomostí, schopností a zručností ľudí z rôznych vedných odborov, ktorého výsledkom sú nové pohľady a koncepty medzinárodne úspešných inovatívnych produktov.

Teraz máš aj ty reálnu príležitosť rozvinúť svoj podnikateľský potenciál a zručnosti v zmiešanom tíme zloženom z ľudí z rôznych vedných disciplín a pod vedením skúsených lektorov a mentorov z praxe. Fakulta magamentu Univerzity Komenského v Bratislave ti v zimnom semestri 2018 opäť ponúka skvelý kurz „Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch“, kde spoločne so svojim tímom budeš pracovať na svojom vlastnom podnikateľskom nápade a rozvíjať ho do podoby uceleného podnikateľského konceptu. Viac informácií o kurze sa dozvieš TU.

Po skončení kurzu môžeš svoj nápad ďalej rozvíjať do konkrétnej podoby a jeho komercializácie s podporou Inkubátora VP UK a jeho partnerov.