InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Odborné stáže

Erasmus pre mladých podnikateľov22. 02. 2019

Vymeňte si vedomosti a nápady so skúseným podnikateľom v zahraničí na platenej, až 6-mesačnej stáži.