InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Právne poradenstvo

Právna podpora pre startupy je v zimnom semestri 2018 poskytovaná v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v rámci predmetu „Právna klinika pre startupy“. Študenti práva pod vedením skúsených lektorov sa v nej zaoberajú a riešia reálne právne otázky konkrétnych start-upov, ktoré sa zapojili do tejto aktivity. Otázky pokrývajú rôznorodé právne a ekonomické oblasti vrátane obchodného práva, práva duševného vlastníctva, daňového práva ako aj podnikateľských financií a práva európskej únie, a to v rozličných fázach vývoja startupov - od ich formovania, cez rast až po ich odpredaj. Viac informácií sa dozvieš tu!