InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Virtuálny inkubátor

Virtuálny Inkubátor VP UK predstavuje virtuálnu platformu pre systematický profesionálny rozvoj, vzdelávanie a vzájomné zdieľanie podnikateľských poznatkov a skúseností klientov a stakeholderov inkubátora. Súčasťou virtuálneho Inkubátora VP UK sú nástroje e-learningu, online spolupráce a vytvárania virtuálnej komunity.


"Strart-up promotion for enterpreneurial resilience" logo

Na tomto mieste nájdeš SUPER online viacjazyčnú platformu, ktorá ponúka efektívne podporné nástroje na uľahčenie podnikania a inkubácie firiem v rámci vysokých škôl. Platforma obsahuje jednak nástroj na budovanie inkubátorov na vysokých školách pre manažérov založený na konkrétnych známych riešeniach a znalostiach ako aj praktické tréningové materiály na založenie a vedenie vlastného podnikania a určené pre začínajúcich podnikateľov a pedagógov.