Služby

Sangerove sekvenovanie

Ponúkame Vám možnosť využitia servisného Sangerovho sekvenovania poskytovaného pod záštitou Univerzitného Vedeckého Parku Univerzity Komenského v Bratislave (VP UK), Slovenská republika.

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami v oblasti sekvenovania ako aj účasťou vo viacerých domácich projektoch. Medzi našich zákazníkov patrí VU SAV, UVZ SR, FCHPT UK, PriF UK. K dispozícii máme 4 sekvenátory a kompletne vybavené laboratórium.

 1. Sekvenačná analýza vzoriek rozličného typu (PCR produkty, plazmidy a i.)
 2. Spracovanie  vzoriek dodaných v rôznom type plastového materiálu  (PCR skúmavky, mikroskúmavky,  PCR platničky a i.).
 3. Bezplatné poskytnutie univerzálnych sekvenačných primerov (M13F, M13R, T7F, T7R, SP6).
 4. V prípade potreby možnosť 1 bezplatného opakovania sekvenačnej analýzy.
 5. Osobný prístup pri optimalizácii sekvenovania Vašich vzoriek - zohľadňujeme Vaše požiadavky, poskytujeme BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE.
 6. Analýza a manuálna úprava výsledných sekvencií.
 7. Výsledný formát sekvencií - ab1, fasta.
 8. Dodanie sekvencií do 7 pracovných dní.
 9. Elektroforetická analýza pripravených denaturovaných fluorescenčne značených sekvenačných produktov (dodanie sekvencie do 48h od obdržania vzorky)

Sangerove sekvenovanie - žiadanka na stiahnutie (.doc, 96 kB)

Zodpovedná osoba:
Mgr. Martina Pečimonová, PhD.
martina.pecimonovauniba.sk

Cenník služieb

platný od 01.01.2018

Externí odberatelia:

Názov poskytovanej služby Jednotková cena bez DPH (Eur) Sadzba DPH Jednotková cena s DPH (Eur)
Do 200 vzoriek v rámci jednej objednávky:
Sekvenačná analýza 4,00 20 % 4,80
Elektroforéza 3,00 20 % 3,60
Purifikácia templátu 3,00 20 % 3,60
Nad 200 vzoriek (vrátane ) v rámci jednej objednávky:
Sekvenačná analýza 3,50 20 % 4,20
Elektroforéza 2,50 20 % 3,00
Purifikácia templátu 2,50 20 % 3,00


Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – interná fakturácia bez DPH:

Názov poskytovanej služby Jednotková cena bez DPH (Eur) Sadzba DPH Jednotková cena s DPH (Eur)
Do 200 vzoriek v rámci jednej objednávky:
Sekvenačná analýza 4,00 0 % 4,00
Elektroforéza 3,00 0 % 3,00
Purifikácia templátu 3,00 0 % 3,00
Nad 200 vzoriek (vrátane) v rámci jednej objednávky:
Sekvenačná analýza 3,50 0 % 3,50
Elektroforéza 2,50 0 % 3,00
Purifikácia templátu 2,50 0 % 3,00

 

Dodacie podmienky: 

 • poskytnutiu služby predchádza: objednávka v prípade služieb do 3 320 Eur bez DPH vrátane; zmluva v prípade služieb nad 3 320 Eur bez DPH;
 • služba je realizovaná a výsledky poskytnuté najneskôr do 1 týždňa od doručenia objednávky.

Platobné podmienky:

 • v priebehu zmluvného obdobia si dodávateľ vyhradzuje právo na úpravu cien poskytovaných služieb s tým, že zákazník bude s dostatočným predstihom vopred informovaný o danej skutočnosti;
 • na základe faktúry vystavenej dodávateľom
Doplnkové služby
Purifikácia PCR produktu2 EUR (s DPH)
Stanovenie koncentrácie vzorky fluorometricky1 EUR (s DPH)
Stanovenie koncentrácie vzorky spektrofotometricky0,30 EUR (s DPH)