InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

"Patentovanie a licencovanie v life science" - 27.3.2019

Registrujte sa na druhú zo série prednášok o life science vo Vedeckom Parku UK 27.3.2019 17.00 do 18.00.


13. 03. 2019 16.34 hod.
Od: Inkubátor VP UK

Inkubátor VP UK v spolupráci s Centrom transferu technológií VP UK a Centrom vedecko-technických informácií SR Vás pozývajú na druhú z cyklu prednášok o Life sciences vo Vedeckom parku UK.

Prakticky zameraná prednáška s radami a tipmi ako patentovať a licencovať výsledky výskumu v life sciences čo najefektívnejšie, na čo nezabudnúť, čo nepodceniť. Na prednáške sa dozviete, aké sú dostupné spôsoby ochrany nových technológií v life sciences, aké sú postupy a pravidlá uplatňované pri patentovaní na Slovensku a v zahraničí a aká je výška nákladov spojených s patentovaním. Taktiež sa dozviete ako postupovať pri licencovaní a predaji patentov v oblasti life sciences ako aj odpovede na Vaše otázky od skúseného odborníka.

Prednáška sa bude konať 27.3.2019 v čase 17:00-18:00, v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK na Ilkovičovej 8 v Bratislave.

Registrujte sa na adrese bit.ly/LIFEUKBA2

Leták podujatia