Info day EMBL 2019

Príďte a získajte nové informácie pre profesionálov aj PhD študentov o možnostiach lepšieho využitia trvalého členstva SR v EMBL - Európskom laboratóriu molekulárnej biológie.


05. 12. 2019 13.35 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská spoločnosť
pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií
SR Bratislava, Vás pozývajú na podujatie INFO DAY EMBL 2019. Podujatie sa bude konať pod
záštitou Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR z príležitosti trvalého
členstva SR v EMBL.

Príďte a získajte nové informácie o možnostiach lepšieho využitia trvalého členstva SR
v EMBL. Vašej profesionálnej kariére pomôže aj poznanie unikátnej EMBL infraštruktúry.
Súčasťou podujatia je predstavenie EMBL programov pre PhD študentov.
Tešíme sa na stretnutie.


Ján Turňa,
delegát EMBL SR

Pozvánka a program (.pdf, 249 kB)