Partneri

 
ASTROS solutions

Vývoj a konfigurácia optických systémov, získanie, spracovanie a validácia pozorovaní vesmírnych objektov za účelom zvýšenia bezpečnosti, špecializované softvérové riešenia.

ENHANCED INKJET s.r.o.

Prenos technológií z tradičnej analógovej tlačiarne na inovatívne a flexibilné digitálne atramentové tlačiarne. Zameriava sa na vývojové projekty a špecializované poradenské služby v rôznych segmentoch priemyselnej tlače a integrovaných riešení.

GOSPACE Tech s.r.o.

Vývoj inteligentných senzorov, autonómnych zariadení a inteligentných aplikácii, napríklad v oblasti parkovania.

 

 

 

FABLAB Bratislava

Platforma pre dizajnérov, umelcov, študentov, podnikateľov a širokú verejnosť s najmodernejšími technológiami výroby 21. storočia.

        GENETON s.r.o.

Príprava a analýza DNA vzoriek v jednom z najlepšie vybavených laboratórií na Slovensku s tímom špičkových odborníkov na molekulárnu biológiu a genetiku.

        Lambda Life a.s.

Kompletné dodávky a aplikačný servis pre výskúmné, klinické, analytické, priemyselné a iné laboratóriá. Ako výskúmno-vývojové pracovisko prevádzkuje laboratóriá zamerané na biomedicinsky výskum.

 
   
 
GHC GENETICS SK, s.r.o.

Prediktívne genetické testovanie v celej šírke vykonávané tímom uznávaných špičkových odborníkov pre prácu s DNA na najmodernejšom prístrojovom vybavení.

SEGULA Technologies Slovakia
Jedná sa o kvalifikovaný tím odborníkov. SEGULA Technologies Slovakia prináša procesnú integráciu, štíhlu výrobu, simuláciu a analýzu tokov, robotiku a automatizáciu. Prináša najmodernejšie technológie a zvyšujú hodnotu projektov.
 

Nadácia Výskum Rakoviny
Podpora a propaganda základného, translačného aj klinického výskumu nádorových ochorení s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi.

 
   

BioHub.sk
Inkubátorový program na podporu akademickej obce a podnikateľov, ktorí menia myšlienky a inovácie na produkty.

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 

MultiplexDX, s.r.o.
Vyvíja a vyrába presné, kvantitatívne a dostupné diagnostické testy.

 

 

OPTIMA IDEAS, s.r.o.
Technologicko-konzultačná spoločnost zameraná na zavádzanie inovatívnych informačných technológii akými sú cloud computing a umelá inteligencia.

 

SLOVGEN s.r.o.
Špičkovo vybavené diagnostické laboratórium pre analýzu DNA zvierat pomocou najmodernejších molekulárno-biologických metód.