Aktuálne

COINTT 202016. 09. 2020

COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020 - Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na témy transferu technológií, ochrany duševného...

Slovenský diagnostický kit vDetect COVID-19 RT-qPCR 18. 05. 2020

Slovenský diagnostický kit vDetect COVID-19 RT-qPCR vznikol vďaka spolupráci vedcov zo spoločnosti MultiplexDX, Biomedicínskeho centra SAV a Vedeckého parku...

Vedcom SAV sa podarilo izolovať prvé slovenské kmene...19. 03. 2020

Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sa podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene vírusu...

INTEGRATÍVNA ONKOLÓGIA 203. 02. 2020

4. februára 2020 si už tradične pripomenieme Svetový deň proti rakovine. Pri tejto príležitosti bude Nadácia Výskum Rakoviny organizovať osvetovú konferenciu,...

Manifestačné zhromaždenie v areáli SAV29. 01. 2020

4.2.2020 - 8.00-8.15: Zúčastnite sa aj Vy podujatí organizovaných Nadáciou Výskum Rakoviny k Svetovému dňu proti rakovine 2020 4. februára 2020.

Info day EMBL 201905. 12. 2019

Príďte a získajte nové informácie pre profesionálov aj PhD študentov o možnostiach lepšieho využitia trvalého členstva SR v EMBL - Európskom laboratóriu...

Medzinárodná konferencia "Danube: Innovation in flow"02. 05. 2019

Projekt EcoInn Danube posilnil ekologických inovátorov v spoločnom úsilí riešiť environmentálne otázky

Integrovaný prístup vo vývoji biosenzorov a navrhovaní...02. 04. 2019

Prednášajúci Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc., poslucháčom veľmi pútavo priblížil vývoj biosenzorov od ich vzniku až po moderné trendy.

Prečo a ako komercializovať výskum v life science?06. 03. 2019

Prednášal Adam Marťák, M.Sc.

Konferencia "EU Support for Research"07. 02. 2019

Konferencia projektu ImagInLife, ktorá sa bude konať vo Vedeckom parku UK na Ilkovičovej 8 v Bratislave 19.2.2019 od 13.30, sa bude zaoberať financovaním...

Správy od 1 do 10 z 71