Aktuálne

Medzinárodná konferencia "Danube: Innovation in flow"02. 05. 2019

Projekt EcoInn Danube posilnil ekologických inovátorov v spoločnom úsilí riešiť environmentálne otázky

Life Science Innovation Day 201925. 04. 2019

Druhý ročník konferencie, výstavy a networkingu, ktorý sa zameriava na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne - 22.5.2019 od 9:00 vo Vedeckom parku UK.

Integrovaný prístup vo vývoji biosenzorov a navrhovaní...02. 04. 2019

Prednášajúci Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc., poslucháčom veľmi pútavo priblížil vývoj biosenzorov od ich vzniku až po moderné trendy.

Prečo a ako komercializovať výskum v life science?06. 03. 2019

Prednášal Adam Marťák, M.Sc.

Konferencia "EU Support for Research"07. 02. 2019

Konferencia projektu ImagInLife, ktorá sa bude konať vo Vedeckom parku UK na Ilkovičovej 8 v Bratislave 19.2.2019 od 13.30, sa bude zaoberať financovaním...

"Prečo a ako komercializovať výskum v life science?" -...01. 02. 2019

Registrujte sa na prednášku "Prečo a ako komercializovať výskum v life science?", ktorú organizuje Inkubátor VP UK v spolupráci s Global Shapers Hub Bratislava.

Dotazník pre študentov08. 01. 2019

Chceš zo svojho vzdelávania na UK vyťažiť maximum? Zisti, ako funguje svet podnikania s podporou novovznikajúceho inkubátora vo Vedeckom parku UK.

Nadnárodná akcia Eco x Digital Budapešť - streda 28....16. 11. 2018

Hlavnými tézami akcie sú trvalo udržateľné letiská + mobilita na pozemných komunikáciách, čerstvé potravinárstvo a zelená energia. Táto akcia je organizovaná...

Inkubátor VP UK v Našej Univerzite26. 10. 2018

V časopise Naša Univerzita bol predstavený Inkubátor VP UK. Prečítajte si o ňom online!

Udržateľná budúcnosť závisí aj od úspechu ekoinovácií03. 10. 2018

Na 18. európskom biotechnologickom kongrese, ktorý sa konal v Ženeve v dňoch 1. – 4. júla 2018, nechýbali ani zástupcovia Vedeckého parku Univerzity Komenského...

Správy od 1 do 10 z 67