Výskumná infraštruktúra

Biomedicínske laboratóriá:

  • proteomika/molekulárna biológia a biotechnológie (expresia a purifikácia rekombinantných proteínov, fermentačné technológie)
  • fyziológia rastlín
  • fyziológia živočíchov
  • laboratórium bunkovej biológie (prietoková cytometria, kultivácia bunkových línii)
  • genomika (next-gen sekvenovanie, humánna genetika a diagnostika)   
  • metabolomika (hmotnostno-spektrálna analýza metabolitov)  
  • vývoj funkčných materiálov pre aplikácie v biológii, medicíne a chémii ŽP           

Enviro-medicínske laboratóriá:

  • geológia a geofyzika
  • environmentálne zdravie