Aktuálne

SASPRO 2

Objav a vývin liečiv pre liečbu diabetickej nefropatie: posilnenie nedostatočnej transsulfurácie pre zlepšenie obrany proti oxidačnému stresu

projekt č.: 3333/03/02 

Operačný program Kvalita životného prostredia

Ministerstvom zdravotníctva SR riadený manažment mimoriadnych udalostí súvisiacich s COVID-19
ITMS2014: 310031AMR7

APVV granty

Pohlavne-špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra
Kód: APVV-20-0114

Rastlinné kalpaíny a ich molekulárny mechanizmus kontroly bunkovej identity
Kód: APVV-21-0227

Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii
Kód: APVV-21-0210

Identifikácia nových biomarkerov spojených s relapsom metastatického kolorektálneho karcinómu po metastasektómii
Kód: APVV-21-0296

Objav a vývin liečiv pre liečbu diabetickej nefropatie: posilnenie nedostatočnej transsulfurácie pre zlepšenie obrany proti oxidačnému stresu
Kód: PP-MSCA-2022-0001

Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát
Kód: APVV-18-0319

Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Kód: APVV-18-0219

Mechanizmus pozičnej signalizácie v rastlinách – pochopenie DEK1 dráhy
Kód: APVV-17-0570 - s ukončením do 31.12.2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zmluva o združení prostriedkov č. 0373/2022Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

  • sekvenovanie celého genómu SASR-CoV-2
    z pozitívnych vzoriek na identifikáciu mutácií vírusu
  • príprava odborných materiálov
  • vzdelávacia činnosť založená na dosiahnutých výsledkoch

VEGA granty

Interakcia DEK1 kalpaínu s auxínovou signalizáciou pri bunkovom delení a kontrole bunkovej identity
Kód: 1/0352/21

Identifikácia adaptačných mechanizmov u kliešťa Ixodes ricinus počas cicania na úrovni individuálnych orgánov a identifikácia nových biomarkerov využiteľných pri príprave vakcín proti zoonózam prenášaných kliešťom Ixodes ricinus
Kód: 1/0404/19

N-glykozylácia rekombinantných proteínov v bakteriálnom expresnom systéme
Kód: 1/0710/18