Aktuálne

Operačný program Výskum a inovácie:

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitálnu biomedicínu
ITMS2014+ kód: 313011C070

Priemyselné vedecko-výskumné centrum pre Smart agrotechnológie 
ITMS2014+ kód: 313011B996

Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v medicínskom výskume a praxi     
ITMS2014+ kód: 313010B918

Využitie pokročilých informačno-technologických nástrojov pri medicínskej praxi 
ITMS2014+ kód: 313010B621

APVV granty: 

Vývoj unikátneho fotochemického reaktora umožňujúceho monitorovanie a riadenie priebehu fotoreakcie
Kód: APVV-15-0495

Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizmov.
Kód: APVV-15-0232

Zvýšenie organoleptickej kvality vína aplikáciou nesacharomycétových koštartérov optimalizovanou na základe analýzy mikroflóry použitím NGS a analýzy arómy.
Kód: APVV-16-0264

Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy
Kód: APVV-16-0398

Príprava bakteriofágov na terapiu vaginálnych a močových infekcií
Kód: APVV-16-0168

INTERREG – Dunajský nadnárodný program:

Eco-innovately connected Danube Region (EcoInn Danube)
Kód: DTP1-1-291-1.1