BIZNIS WORKSHOPY INKUBÁTORA UVP

V podnikateľskom Inkubátore UVP sa v máji 2018 s podporou projektu SUPER uskutočnili tri biznis workshopy pre študentov UK.


31. 05. 2018 10.45 hod.

V podnikateľskom Inkubátore vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave (VP UK)  sa v máji 2018 s podporou projektu SUPER uskutočnili tri biznis workshopy pre študentov UK.

Prakticky zamerané témy pritiahli na biznis workshopy do Vedeckého parku UK študentov zo siedmich rôznych fakúlt UK. Niektorí prišli na workshopy s vlastným podnikateľským nápadom, iní zase svoj vlastný podnikateľský nápad ešte len hľadali. Biznis workshopy zaujímavou a tvorivou formou lektorovali skúsení lektori z Fakulty managementu  UK a mentoringovými radami originálne dopĺňal pozvaný zástupca investičnej komunity na Slovensku.

Viac o tom, ako prebiehali biznis workshopy Inkubátora UVP si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

Podnikateľský nápad

Prezentovanie podnikateľského nápadu pred investorom

Biznis model pre tvoj podnikateľský nápad

 

Inkubátor UVP