Ukončené

APVV granty

Vývoj unikátneho fotochemického reaktora umožňujúceho monitorovanie a riadenie priebehu fotoreakcie
Kód: APVV-15-0495

Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizmov.
Kód: APVV-15-0232

INTERREG – Dunajský nadnárodný program

Eco-innovately connected Danube Region (EcoInn Danube)
Kód: DTP1-1-291-1.1   

Budovanie VP UK

Operačný program Výskum a inovácie:

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave - 2.fáza
ITMS2014+ kód: 313021D075

Operačný program Výskum a vývoj:

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
ITMS kód projektu: 26240220086 (1. fáza projektu Vedeckého parku)

Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny (KC MOLMED)
ITMS kód projektu: 26240220071