Prečo a ako komercializovať výskum v life science?

Prednášal Adam Marťák, M.Sc.


06. 03. 2019 11.43 hod.

S týmto názvom odštartovala pilotná prednáška dňa 28.2. 2019, ktorej cieľom bolo prebudiť  a podporiť záujem o life sciences a využitie v praxi, poskytnúť globálny pohľad na life science priemysel a otvoriť hlavné témy komercializácie.

Prednáška pod záštitou Vedeckého parku UK, Inkubátora a v spolupráci s Global Shapers Hub Bratislava bude pokračovať 3 ďalšími prednáškami počas letného semestra, ktoré  budú zamerané na vybranú problematiku komercializácie v life science.

Počas programu sa formou posterovej a publikačnej prezentácie predstavil aj projekt EcoInn Danube, DTP-1-291-1.1, kde VP UK je jedným z partnerov.

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1 / Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1