Plenárne zasadnutie a technický míting HORIZON 2020 MONICA

V areáli Vedeckého parku UK sa v dňoch 26.-28.9.2018 konalo Plenárne zasadnutie a technický míting Konzorcia európskeho projektu HORIZON 2020 MONICA (Management Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications).


28. 09. 2018 14.25 hod.

Program začal príhovorom riaditeľa Vedeckého parku UK,  Jána Turňu, ktorí privítal účastníkov stretnutia. Plenárneho zasadnutia a sprievodných workshopov sa zúčastnilo celé konzorcium projektu  MONICA v počte  do 50 účastníkov. V konzorciu je zastúpených 28 partnerov  z 9 krajín EÚ.

Projekt MONICA má za cieľ využiť moderné IoT (Internet of things) technológie, teda technológie, ktoré sú schopné spracovávať veľký objem dát v krátkom čase s rýchlou spätnou väzbou a pre tieto technológie pripraviť aj aplikácie v oblasti kultúrnych, hudobných a športových podujatí s veľkým počtom účastníkov a veľkými nárokmi na ich priebeh a súčasne aj pomocou nových  technológií vyvinúť aplikácie na želateľné riadenie zvuku a jeho prenosu, či poskytnúť nové služby usporiadateľom a účastníkom využívaním smart technológií.     

Organizátorom súčasného  zasadnutia bol Atos IT Solutions and Services, Slovensko  ktorý je jedným z partnerov.  Koordinátorom bolo výskumné centrum EÚ  a to Fraunhofer Inštitút, Nemecko, pričom projekt MONICA je koordinovaný jeho ústavom FIT – (Fraunhofer Institute for Applied Information Technology) v Sankt Augustine (pri Bonne).

Toto stretnutie bolo  aj dobrou príležitosťou pre nadviazanie kontaktov a spolupráce a spopularizovanie nadnárodného projektu Ecoinn Danube/Eco-innovatively Danube Region z programu Interreg, kde Vedecký park je jedným z partnerov.

Zdroj: Koordinátor podujatia na Slovensku, Atos IT Solutions and Services
Foto: VP UK