Aktuálne

Dotazník pre študentov08. 01. 2019

Chceš zo svojho vzdelávania na UK vyťažiť maximum? Zisti, ako funguje svet podnikania s podporou novovznikajúceho inkubátora vo Vedeckom parku UK.

Nadnárodná akcia Eco x Digital Budapešť - streda 28....16. 11. 2018

Hlavnými tézami akcie sú trvalo udržateľné letiská + mobilita na pozemných komunikáciách, čerstvé potravinárstvo a zelená energia. Táto akcia je organizovaná...

Inkubátor VP UK v Našej Univerzite26. 10. 2018

V časopise Naša Univerzita bol predstavený Inkubátor VP UK. Prečítajte si o ňom online!

Udržateľná budúcnosť závisí aj od úspechu ekoinovácií03. 10. 2018

Na 18. európskom biotechnologickom kongrese, ktorý sa konal v Ženeve v dňoch 1. – 4. júla 2018, nechýbali ani zástupcovia Vedeckého parku Univerzity Komenského...

Exkurzie do firiem vo VP UK pre študentov UK01. 10. 2018

Spoznaj prostredie konkrétnych úspešných firiem a startupov a nájdi motiváciu pre svoj vlastný biznis.

Plenárne zasadnutie a technický míting HORIZON 2020 MONICA28. 09. 2018

V areáli Vedeckého parku UK sa v dňoch 26.-28.9.2018 konalo Plenárne zasadnutie a technický míting Konzorcia európskeho projektu HORIZON 2020 MONICA...

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí19. 09. 2018

Pozývame Vás na konferenciu s medzinárodnou účasťou "Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí" 9.-10.10.2018 v priestoroch Centra vedecko-technických...

Akcia: Learning Demo-Workshop18. 09. 2018

25.9.2018 sa u nás uskutočnilo pracovné stretnutie Learning Demo Workshop (LDW) z programu Interreg Danube Transnational Programme - Smart Factory Hub.

Stretnutie projektového a realizačného tímu Ecoinn18. 09. 2018

4. pracovné stretnutie partnerov projektu EcoInn Danube 17.-18.7.2018 v nemeckom Stuttgarte.

Enterpreneurship and Green Innovations workshopy12. 06. 2018

25.-28.6.2018 - CVTI SR - Cyklus workshopov venovaných ekológii a podnikaniu pre študentov, podnikateľov a vynálezcov zameraných na udržateľný obchod s...