Aktuálne

Vedcom SAV sa podarilo izolovať prvé slovenské kmene...19. 03. 2020

Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sa podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene vírusu...

INTEGRATÍVNA ONKOLÓGIA 203. 02. 2020

4. februára 2020 si už tradične pripomenieme Svetový deň proti rakovine. Pri tejto príležitosti bude Nadácia Výskum Rakoviny organizovať osvetovú konferenciu,...

Manifestačné zhromaždenie v areáli SAV29. 01. 2020

4.2.2020 - 8.00-8.15: Zúčastnite sa aj Vy podujatí organizovaných Nadáciou Výskum Rakoviny k Svetovému dňu proti rakovine 2020 4. februára 2020.

Info day EMBL 201905. 12. 2019

Príďte a získajte nové informácie pre profesionálov aj PhD študentov o možnostiach lepšieho využitia trvalého členstva SR v EMBL - Európskom laboratóriu...

Medzinárodná konferencia "Danube: Innovation in flow"02. 05. 2019

Projekt EcoInn Danube posilnil ekologických inovátorov v spoločnom úsilí riešiť environmentálne otázky

Integrovaný prístup vo vývoji biosenzorov a navrhovaní...02. 04. 2019

Prednášajúci Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc., poslucháčom veľmi pútavo priblížil vývoj biosenzorov od ich vzniku až po moderné trendy.

Prečo a ako komercializovať výskum v life science?06. 03. 2019

Prednášal Adam Marťák, M.Sc.

Konferencia "EU Support for Research"07. 02. 2019

Konferencia projektu ImagInLife, ktorá sa bude konať vo Vedeckom parku UK na Ilkovičovej 8 v Bratislave 19.2.2019 od 13.30, sa bude zaoberať financovaním...

Dotazník pre študentov08. 01. 2019

Chceš zo svojho vzdelávania na UK vyťažiť maximum? Zisti, ako funguje svet podnikania s podporou novovznikajúceho inkubátora vo Vedeckom parku UK.

Nadnárodná akcia Eco x Digital Budapešť - streda 28....16. 11. 2018

Hlavnými tézami akcie sú trvalo udržateľné letiská + mobilita na pozemných komunikáciách, čerstvé potravinárstvo a zelená energia. Táto akcia je organizovaná...