Kariéra

Prebiehajúce výberové konania

žiadne správy.

Ukončené výberové konania

Odborí riešitelia aktivity 2.7 projektu UVP UK - 2. fáza16. 08. 2017

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest odborných riešiteľov aktivity 2.7 projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave – 2. fáza.

Vedecko-výskumný pracovník v oblasti farmácie a biochémie25. 07. 2017

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest - vedecko-výskumný pracovník v oblasti farmácie a biochémie

Odborní riešitelia – výskumní pracovníci v oblasti...25. 07. 2017

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest odborných riešiteľov – výskumných pracovníkov v oblasti biomedicíny.