Kariéra

Prebiehajúce výberové konania

Výberové konanie - výskumný pracovník - Bioinformatika06. 09. 2022

Životopisy zasielajte do 27. 9. 2022

Ukončené výberové konania

Výskumný pracovník - bioinformatika07. 06. 2022

Životopisy zasielajte do 29. 6. 2022.

Výskumný pracovník - priestorová infraštruktúra krajiny23. 11. 2021

Životopisy zasielajte do 15.12.2021.

Výskumný pracovník - fyzická geografia a geoinformatika12. 11. 2021

Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, zastúpený prof. RNDr. JozefomMasarikom, DrSc., podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých...

Kľúčový výskumný pracovník - molekulárna biológia a genetika05. 10. 2021

Pracovná pozícia kľúčový výskumný pracovník v odbore molekulárna biológia a genetika, životopisy zasielajte do 27. 10. 2021

Vedecko-výskumný pracovník - molekulárna biológia05. 10. 2021

Pracovná pozícia vedecko-výskumný pracovník v odbore molekulárna biológia, životopisy zasielajte do 27. 10. 2021.

Kľúčoví výskumní pracovníci - 4 pozície10. 11. 2020

Pozície kľúčových výskumných pracovníkov: fyzická geografia (vedúci pracovník); fyzická geografia a krajinná štruktúra; geoinformatika, kartografia a diaľkový...

Kľúčový výskumný pracovník - molekulárna biológia16. 10. 2020

Životopisy v súlade s podmienkami výberového konania zasielajte do 7.11.2020.

Výskumný pracovník - molekulárna biológia15. 07. 2020

Životopisy v súlade s podmienkami výberového konania zasielajte do 7.8.2020.

Výskumný pracovník - bioinformatika15. 07. 2020

Životopisy v súlade s požiadavkami výberového konania zasielajte do 7.8.2020.

Odborí riešitelia aktivity 2.7 projektu UVP UK - 2. fáza16. 08. 2017

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest odborných riešiteľov aktivity 2.7 projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave – 2. fáza.

Správy od 1 do 10 z 12
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-12 Ďalšie > Posledné >>