Legislatíva a dokumenty

Organizačný poriadok VP UK

Organizačný poriadok VP UK (.pdf, 247 kB)

príloha č. 1 k OP VP UK - Rokovací poriadok Rady VP UK (.pdf, 194 kB)