Aktuálne

Unikátna 3D výstava dravcov vo Vedeckom parku UK13. 01. 2017

Vedecký park UK sa okrem vedy a výskumu snaží podporovať aj iniciatívy organizácií v prírodovedno-environmentálnej oblasti. Jednou z nich bolo aj umiestnenie...

Medzinárodný seminár EURASHE vo Vedeckom parku UK07. 12. 2016

Dňa 6. a 7. decembra 2016 sa vo Vedeckom parku UK konal medzinárodný seminár s názvom „Vysokoškolské vzdelanie ako hybná sila regionálneho rozvoja“, ktorého...

Michal Kajsík a Zdenko Levarski: Vedecký park priniesol...22. 11. 2016

Ľudia, ktorí nie sú v kontakte s vedcami, majú väčšinou predstavu, že sú to prevažne zádumčivé introvertné typy, ktoré celé dni trávia v laboratóriách a majú...

Konferencia vo Vedeckom parku so zástupcami University of...10. 11. 2016

V spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave sa 10. novembra 2016 vo Vedeckom parku konala konferencia s názvom „Innovative and Entrepreneurial...

Vo Vedeckom parku oslávil Fablab svoje 2. výročie03. 11. 2016

Vedecký park sa 3. novembra 2016 na chvíľu stal centrom diania moderných digitálnych technológií.

Vo Vedeckom parku UK nadväzovali medzinárodné kontakty...13. 10. 2016

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa v Bratislave v dňoch 12. – 13. októbra 2016 uskutočnilo podujatie Diplomatic,...

Vo Vedeckom parku UK nadväzovali medzinárodné kontakty...13. 10. 2016

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa v Bratislave v dňoch 12. – 13. októbra 2016 uskutočnilo podujatie Diplomatic,...

Vedecký park UK navštívili európski ministri20. 07. 2016

Dňa 18. a 19. júla navštívili Vedecký park Univerzity Komenského ministri, štátni tajomníci a diplomati z celej Európy v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.

Na Univerzite Komenského o najprestížnejších európskych...20. 06. 2016

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa v pondelok 20. júna 2016 uskutočnilo podujatie ERC DAY IN SLOVAKIA, ktoré pripravili Univerzita Komenského v...

Univerzita Komenského chce prispieť k tvorbe priaznivého a...17. 06. 2016

Bratislava 17. júna 2016: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) pripravila spolu so Slovenskou akadémiou vied, Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v...