Aktuálne

Vedecký park UK partnerom medzinárodného projektu EcoInn...15. 02. 2017

Dňa 15. februára 2017 sa v Bratislave, v rámci oficiálneho spustenia projektu EcoInn Danube, konala úvodná konferencia zameraná na priblíženie aktivít projektu...

Vedecký park UK navštívili predstavitelia Masarykovej...08. 02. 2017

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. dňa 8. februára 2017 privítal v priestoroch UVP UK delegáciu z Masarykovej univerzity v Brne (MU)...

Vyšlo januárové číslo časopisu Naša univerzita23. 01. 2017

Máme za sebou vstup do nového kalendárneho roka. Aké významné udalosti a podujatia na Univerzite Komenského tomu predchádzali, to sa dočítate v januárovom...

Výstava Sparks vo Vedeckom parku UK predstavila nevšedné...19. 01. 2017

Dňa 19. januára 2017 sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave konalo slávnostné otvorenie putovnej európskej výstavy Sparks za účasti riaditeľa...

Unikátna 3D výstava dravcov vo Vedeckom parku UK13. 01. 2017

Vedecký park UK sa okrem vedy a výskumu snaží podporovať aj iniciatívy organizácií v prírodovedno-environmentálnej oblasti. Jednou z nich bolo aj umiestnenie...

Medzinárodný seminár EURASHE vo Vedeckom parku UK07. 12. 2016

Dňa 6. a 7. decembra 2016 sa vo Vedeckom parku UK konal medzinárodný seminár s názvom „Vysokoškolské vzdelanie ako hybná sila regionálneho rozvoja“, ktorého...

Michal Kajsík a Zdenko Levarski: Vedecký park priniesol...22. 11. 2016

Ľudia, ktorí nie sú v kontakte s vedcami, majú väčšinou predstavu, že sú to prevažne zádumčivé introvertné typy, ktoré celé dni trávia v laboratóriách a majú...

Konferencia vo Vedeckom parku so zástupcami University of...10. 11. 2016

V spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave sa 10. novembra 2016 vo Vedeckom parku konala konferencia s názvom „Innovative and Entrepreneurial...

Vo Vedeckom parku oslávil Fablab svoje 2. výročie03. 11. 2016

Vedecký park sa 3. novembra 2016 na chvíľu stal centrom diania moderných digitálnych technológií.

Vo Vedeckom parku UK nadväzovali medzinárodné kontakty...13. 10. 2016

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa v Bratislave v dňoch 12. – 13. októbra 2016 uskutočnilo podujatie Diplomatic,...