Akcia: Learning Demo-Workshop

25.9.2018 sa u nás uskutočnilo pracovné stretnutie Learning Demo Workshop (LDW) z programu Interreg Danube Transnational Programme - Smart Factory Hub.


18. 09. 2018 15.06 hod.
Od: EcoInn Danube

Dňa 25.9.2018 sa uskutočnilo u nás pracovné stretnutie s názvom „Learning Demo-Worshop (LDW) z programu Interreg Danube Transnational Programme - Smart Factory Hub (SFH, 2017-2019). Tento program sa zaoberá  skvalitnením rámcových podmienok pre inovácie v oblasti „inteligentnej továrne-Smart Factory“.

Hlavným zámerom stretnutia bolo predstavenie platformy Smart Factory Hub na medzinárodný transfer inovácií Industry 4.0-/TransferLab, Mapping tools, Vouchery na podporu transferu SF-inovácií/.  V rámci programu boli prezentované aj tézy nadnárodného projektu Ecoinn Danube/Eco-innovatively Danube Region z programu Interreg, kde Vedecký park je jedným z partnerov, viac o tomto projekte na https://cusp.uniba.sk/projekty/aktualne/ecoinn-danube/.

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1 / Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1