Projekt EcoInn Danube spustil virtuálne laboratórium

Projekt EcoInn Danube spustil virtuálne laboratórium

Medzinárodný projekt EcoInn Danube podporuje eko-inovácie v rámci Dunajského regiónu. Aktuálne sa spustila platforma, ktorá vzájomné sieťovanie eko-inovátorov a ďalších kľúčových hráčov uľahčí.

Medzinárodný projekt EcoInn Danube má novinku. Nedávno bolo spustené takzvané virtuálne laboratórium, platforma, ktorá má pomôcť vyvíjať, zverejňovať a propagovať eko-inovácie.

Virtual lab chce ponúknuť prehľad nápadov, ale už aj existujúcich technológií v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia a energetickej efektívnosti. Eko-inovácie je tu možné vyhľadať podľa rôznych kritérií, a tiež zistiť kontaktné údaje na osobu, zodpovednú za danú technológiu. Firmy a inštitúcie sú vítané využiť príležitosť publikovať ich potreby eko-technológií, ktoré by mohli ekologicky zefektívniť ich činnosť a získať reakciu experta na nimi publikovanú technológiu, a tým aj nadviazať spoluprácu.

Ponuky aj požiadavky budú zaslané a zverejnené partnerskými inštitúciami a zaslané kompetentným osobám, s možnosťou záujmu o vyriešenie danej ponuky. 

Na platforme je možné okrem iného kontaktovať a spoznať vedcov a expertov z partnerských krajín, rozšíriť si svoje kontakty či priamo začať medzinárodnú spoluprácu.    

Virtual lab je dostupné na webovej stránke http://ecoinnovative.eu/

Medzinárodný projekt EcoInn Danube realizuje CVTI SR od decembra minulého roka v pozícii hlavného partnera v rámci konzorcia trinástich partnerských inštitúcií. 

zdroj: www.cvtisr.sk

plagát