Výstupy aktivít

2.7 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – Bioetické výzvy v kultúrnom rámci

E. Mistrík: Občan a multikulturalizmus na Slovensku

In: Občan a občanská spolčnost

 

E. Mistrík: Hosana intelektuálnej kultúre

In: Univerzita, spoločnosť, filozofia: realiza verzus hodnoty.

 

Workshop aktivity konaný dňa 16.9.2014 na Filozofickej fakulte UK

 

Plašienková, Z.: CIENCIA – RELIGIÓN – IDEOLOGÍA: MEJORAMIENTO DEL HOMBRE Y SANTIDAD DE LA VIDA(Experimentos eugenésicos secretos en las décadas del ʽ20 y del ʽ30 del siglo XX en la antigua Unión Soviética). IN: VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIA Y RELIGIÓN. LA SACRALIDAD DE LA VIDA EN UNA TIERRA HABITABLE PARA TODOS. Homenaje a las víctimas del ataque contra AMIA (18 de julio de 1994) 20, 21 y 22 de Octubre de 2014

 

Mistrík E.: What are the Humanities for? In: Cross-cultural challenges in british and American Studies: Slovak studies in English 4 (elektronický zdroj - ISBN 978-80-8127-117-5). Bratislava : Stimul, 2014, s. 9-18 (online)

 

Steinerová, J.: Information Horizons Mapping for Information Literary Development. IN: S. Kurbanoglu, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi, R. Catts (eds.) Information Literacy- Lifelong Learning and Digital CItizenship in the 21st Century. Second European Conference ECIL 2014 Proceedings. Springer ISBN: 978-3-319-14135-0

 

Ondrišová M.: Vedecká komunikácia v prostredí tradičných a nových médií. IN: Žurnalistika, médiá, spoločnosť 3-4 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2014. ISBN 978-80-8127-116-8. S. 50-68

 

Zaviš, M.: Otázka biologického materstva v islame. IN: THEOLOGOS-Theological Revue 1/2015, ISSN: 1335-5570. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Vivoda M., Žufková V.: Katolícka cirkev a vedecko-technologický výskum. IN: Nové Horizonty. Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť, roč. VIII, č. 2/2014, ISSN: 1337-6535.

 

Žufková V., Kližanová D., Vivoda M., Kyselovič J.: The Importance of New Concept of English Langauage at Faculty of Pharmacy Depending on Compatibility with Trends in Other Countries. IN: Educational Alternatives Journal of International Scientific Publications Vol. 12/2014, ISSN: 1313-2571.

 

Batka Ľ.: Aspekt slabosti a sily viery v evanjelickej etike. In: Testimonia theologica roč. 8, č. 2 (2014), s. 102-116.

 

Fábry B.: „Človek, ľudské telo a jeho právny status“.  In: Projustice, ISSN 1339-1038, Jún 2014

 

Višňovský E.: HOMO BIOTECHNOLOGICUS. IN: Human Affairs. Volume 25, Issue 2, Pages 230–237, ISSN (Online) 1337-401X, DOI: 10.1515/humaff-2015-0019, Apríl 2015.

 

Steinerová J.: Informačná etika v súvislostiach informačnej ekológie. IN: Knihovna. - ISSN 1801-3252. - Roč. 25, č. 1 (2014), s. 23-35.

 

Ondrišová, M., Jámborová, B.:  Medzinárodná spolupráca vo vede. In: IT lib, roč. 18, č. 3 (2014), s. 5-16.

 

Steinerová J.: Digitálna veda: východiská, problémy a princípy. IN: IT lib. - ISSN 1335-793X. - Roč. 18, č. 1 (2014), s. 5-13.

 

Spoločná konferencia aktivity 2.7 a 2.8, kt. sa konala dňa 22.5.2015