Kontaktný bod pre styk s priemyslom

Kontaktný bod pre styk s priemyslom slúži na nadviazanie a zefektívnenie spolupráce medzi jednotlivými pracoviskami Univerzity Komenského a priemyselnými subjektmi. Cieľom je zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi akademickou a podnikateľskou sférou.

Kontaktujte nás prosím prostredníctvom priloženého formulára. Vyplňte požadované políčka a zašlite na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári.Na základe vyplneného formulára Vás bude kontaktovať náš pracovník.

Formulár - "Kontaktný bod pre styk s priemyslom"